نمایش 1–6 از 52 نتیجه

Filter products Showing 1 - 6 of 52 results

Price

Order By

الکتروموتور سه فاز آسنکرون معمولی:

برای ثبت سفارش با شماره تماس: ۰۲۱۴۴۱۵۸۶۵۰ تماس حاصل نمایید.

معرفی و بررسی انواع الکتروموتور سه فاز آسنکرون:

  1. موتور سه فاز آسنکرون دو قطب
  2. موتور سه فاز آسنکرون چهار قطب
  3. موتور سه فاز آسنکرون شش قطب
حتما بخوانید: راهنمای خرید الکتروموتور

1_ الکتروموتور ۳ فاز القایی ۲ پل: الکتروموتورهای القایی سه فاز القایی به دو دسته روتور سیم پیچی شده و روتور قفس سنجابی تقسیم می‌شوند و در این بخش تنها روتورهای قفس سنجابی قرار گرفته اند. روتورهای سیم پیچی شده نیز در نیروژن در زیر گروه الکتروموتورهای خاص امکان سفارشگذاری دارند.

حتما بخوانید: همه چیز درباره الکتروموتورهای صنعتی

محدوده سرعت چرخش آسنکرون الکتروموتورهای سه فاز ۲ پل در فرکانس ۵۰ هرتز با توجه به لغزش در الکتروموتور آسنکرون از ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه می‌باشد.

محدوده سرعت چرخش آسنکرون الکتروموتورهای سه فاز ۲ پل در فرکانس ۵۰ هرتز با توجه به لغزش در الکتروموتور آسنکرون از ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه می‌باشد.

2- الکتروموتور 3 فاز القایی 4 پل: الکتروموتورهای القایی به دو دسته روتور سیم پیچی شده و روتور قفس سنجابی تقسیم می‌شوند و در این بخش تنها روتورهای قفس سنجابی قرارگرفته‌اند. روتورهای سیم پیجی شده نیز در نیروژن در زیر گروه الکتروموتورهای خاص  امکان سفارش‌گذاری دارند.

3- الکتروموتور 3 فاز آسنکرون 6 پل: الکتروموتورهای القایی سه فاز آسنکرون به دو دسته روتور سیم پیچی شده و روتور قفس سنجابی تقسیم می‌شوند و در این بخش تنها روتورهای قفس سنجابی قرارگرفته‌اند. روتورهای سیم پیچی شده نیز در نیروژن در زیرگروه الکتروموتورهای خاص امکان سفارش‌گذاری دارند.

محدوده سرعت چرخش آسنکرون الکتروموتورهای سه فاز 6 پل در فرکانس 50 هرتز با توجه به لغزش زمین در الکتروموتور آسنکرون از 900 تا 1000 دور در دقیقه می‌باشد.

محدوده سرعت چرخش آسنکرون الکتروموتورهای سه فاز 4 پل در فرکانس 50 هرتز با توجه به لغزش در الکتروموتور آسنکرون از 1400 تا 1500 دور در دقیقه می‌باشد.

لغزش (Slip)

نیروی چرخشی در الکتروموتورها به وسیلۀ تقابل میدان مغناطیسی روتور و استاتور پدید می آید که به دلیل ثابت بودن استاتور، به چرخش روتور می انجامد.

مهمترین تفاوتی که موتور القایی را از موتور سنکرون متمایز می کند این است که در موتور سنکرون جریان روتور به‌طور مستقیم از یک منبع خارجی تأمین می‌شود. این جریان در روتور میدان مغناطیسی تولید خواهد کرد و در نتیجۀ تأثیر متقابل میدان‌های استاتور و روتور، روتور در جهت میدان دوار استاتور خواهد چرخید.

اما در موتور القایی، جریان در روتور ناشی از اتصال دو نقطۀ روتور است که به واسطۀ قطع میدان مغناطیسی ناشی از عبور جریان در استاتور دارای ولتاژ شده است. با این ترتیب همواره یک اختلاف در فاز و سرعت میان میدان دوار و روتور ماشین اجتناب ناپذیر است، چرا که در غیر این صورت هادی های حامل جریان روتور نسبت به میدان دوار ثابت بوده و خطوط میدان را قطع نمی کنند که همین امر باعث  می شود ولتاژی در روتور القا نشود و با عدم القای ولتاژ در روتور، دیگر جریانی در روتور شکل نخواهد گرفت که با خطوط میدان تقابل داشته باشد و همین امر باعث کاهش سرعت چرخش روتور می گردد که همین امر دوباره شرایط را برای القای ولتاژ و ایجاد نیروی مغناطیسی تقابلی در روتور می گردد. این اختلاف سرعت بین سرعت میدان دوار و سرعت حرکت روتور در اصطلاح لغزش (Slip) نامیده می‌شود. لغزش یک مؤلفه بدون واحد است. از آنجا که در موتورهای القایی اختلاف سرعت شرط و ضرورت عملکرد آنهاست به این موتورهای موتورهای غیرهمزمان یا آسنکرون می‌گویند