تجهیزات تولید توان:

برای آنکه بتوان تجهیزاتی که از نیروی الکتریکی استفاده میکنند را مورد استفاده قرار داد، لازم است که نیروی الکتریکی تولید شود و در اختیار مصرف کننده های برقی همچون الکتروموتورها قرار گیرد. این کار معمولاً در داخل نیروگاهها انجام میگیرد و به وسیلۀ خطوط انتقال و توزیع، به مصرف کننده های نهایی میرسد. تولید نیروی الکتریکی در نیروگاها به واسطۀ ژنراتورهای بسیار بزرگ انجام میپذیرد که خودشان تنوّع و پیچیدگیهای بسیاری دارند و در اینجا قصد آن نیست که به این تجهیزات بپردازیم. اما همانگونه که همگی تجربه اش را داریم، دریافت نیروی الکتریکی از شبکۀ قدرت در شرایط مختلفی ممکن است دچار اختلال و وقفه شود که در بسیاری از مصرف کننده های حسّاس، این اتّفاق میتواند به ضررهای هنگفت و گاه جبران ناپذیر منتج گردد. علاوه بر این در جاهایی که تعداد معدودی مصرف کننده در فاصلۀ زیادی از شبکۀ توزیع نیرو قرار دارند، کشیدن شبکه برای این مصرف کننده ها ممکن است دارای توجیه اقتصادی نباشد.

در چنین مواردی دیزل ژنراتورها، دستگاههای CHP و مولّدهای پراکنده میتوانند راهگشا باشند.

گروه صنعتی نیروژن میتواند در تأمین این ادوات از برندهای مطرح جهان به مشتریان عزیز خدمات ارائه دهد.