الکتروموتور با روتور سیم پیچی شده:

در روابط سرعت-گشتاور موتورهای القایی آسنکرون قابل تشخیص است که گشتاور راه اندازی و جریان راه اندازی به مقاومت روتور وابسته است و با بالا بردن این مقاومت میتوان گشتاور راه اندازی را افزایش و جریان راه اندازی را کاهش داد. البته بالا بردن این مقاومت در کارکرد عادی موتور میتواند موجب بالا رفتن تلفات و پایین آمدن توان خروجی موتور شود که مطلوب نیست. به همین دلیل به جای بالا بردن مقاومت میله های قفس سنجابی، در شرایط مورد نیاز از روتور سیم پیچی شده و مقاومتهای راه انداز سری استفاده میشود که پس از راه اندازی از مدار خارج میگردند. هزینۀ ساخت چنین روتورهایی بیش از دو برابر روتور قفس سنجابی است و برای اضافه کردن مقاومت به سیم پیچ روتور به اسلیپ رینگ نیاز است که این مورد نه تنها هزینۀ ساخت را بالا میبرد که نیاز به تعمیر و نگهداری را نیز افزایش میدهد. این دو دلیل باعث شده اند که با وجود مزیت چشمگیر روتور سیم پیچی شده در موتورهای آسنکرون، استفاده از آنها محدود به کاربردهایی باشد که معضلات ذکر شده را توجیه کند.

اگر شما کاربردی دارید که استفاده از روتور سیم پیچی شده را توجیه میکند، کارشناسان ما در نیروژن آمادۀ ثبت سفارش شما برای موتور با روتور سیم پیچی شده هستند.