الکتروموتور با مصارف خاص:

در بخش های مختلف صنعت نیازمندی های متنوعی وجود دارد که موتورهای معمولی یا روتینِ سه فاز یا DC نمی توانند پاسخگوی آن نیازها باشند و یا اینکه شکل منحنی کارکرد به شکلی است که یک موتور عادی نمیتواند در نقاط کار مختلف پاسخگوی نیاز باشد. به همین دلیل سازندگان الکتروموتور بخشی از تولیداتشان را به پاسخگویی به چنین نیازهایی تخصیص می دهند. البته روشن است که چنین تولیداتی بازارهای محدودتری دارند و به همین دلیل در سبد تولید همۀ سازندگان نمی توان همۀ موتورهای خاص را یافت و گاه بعضی سازنده ها به جای ساخت الکتروموتورهای معمولی، کل ظرفیت خود را به ساخت بعضی از انواع الکتروموتورهای خاص تخصیص می دهند.

به دلیل گسترده و تخصصی بودن مصارف خاص که گاه موتورهایی اختصاصاً برای یک مصرف کنندۀ مشخص طراحی و ساخته می شوند، در سایت نیروژن تنها به موتورهای خاصی که استفاده گسترده تری دارند پرداخته شده است.

البته تقسیم بندی انجام گرفته در وبسایت نیروژن در خصوص موتورهای دارای مصارف خاص بر اساس تجربیات کاری این گروه صنعتی انجام گرفته است و ممکن است همۀ زیر دسته های این گروه به باور مصرف کنندگان آنها موتورهای خاص نباشند.