Filter products No products found!

Price

Order By

هیچ محصولی یافت نشد.

موتورهای ضد انفجار:

استفاده از الکتروموتورها یا دیگر تجهیزات الکتریکی عادی در بعضی محیط‌ها می‌تواند خطرآفرین باشد. برای کاهش این خطرات چند رویکرد وجود دارد و متناسب با این رویکردها و راهکارهای در نظر گرفته‌شده، استانداردهایی شکل‌گرفته‌اند که به کاهش این خطرهای احتمالی کمک می‌کنند.

محور اصلی در این رویکردها در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه برای پرهیز از اشتعال و انفجار مواد قابل اشتعال است. استفاده از تجهیزاتی که در صورت بروز انفجار درونشان، این انفجار را به محیط بیرون منتقل نکنند و باعث افزایش شدّت تخریب‌ها نگردند نیز راهکار بعدی است.

ازآنجاکه نفوذناپذیر کردن منافذ الکتروموتورها نسبت به ورود مایعات تحت‌فشار، گاز و حتّی غبارهای زیر ۱ میکرون کار بسیار دشواری است و ماهیت کار الکتروموتور با تولید حرکت و حرارت درهم‌تنیده است، استراتژی انتخابی برای الکتروموتورها عدم استفاده از آن‌ها در زون ۰ یا شرایطی است که حضور مواد قابل اشتعال دائمی است. برای زون‌ها یا نواحی حفاظتی دیگر هم تنها تحت شرایط و الزامات ایمنی خاصی می‌توان از الکتروموتورها استفاده کرد. در صفحه آشنایی با زون های حفاظتی و انواع حفاظت ضد انفجار تعدادی از این تدابیر و الزامات معرفی‌شده‌اند. مسلّم است که طرّاحی سیستم و انتخاب راهکار دقیق با اطلاعات ارائه‌شده در صفحه مذکور ممکن نیست امّا برای ایجاد یک شناخت اولیه مطالعۀ آن می‌تواند بسیار مفید باشد.

برای ثبت سفارش با شماره تماس: ۰۲۱۴۴۱۵۸۶۵۰ تماس حاصل نمایید.