الکتروموتورهای فشار قوی MV و HV:

در صفحه راهنمای انتخاب الکتروموتور به این موضوع اشاره شد که در توانهای بیش از ۳۰۰ کیلووات، استفاده از سطح ولتاژ بالاتر به منظور کاهش جریان و قطر هادیهای موتور به عنوان یک گزینه مطرح است. البته این موضوع در توانهای بیش از ۶۰۰ کیلووات از حالت گزینه خارج شده و تبدیل به یک الزام میشود. در ایران ولتاژ ۶.۶ کیلولت در رده MV از دیگر سطوح ولتاژی پرکاربردتر است اما موتورهای ۶ کیلوولتی، ۳.۳ کیلوولتی و ۳ کیلوولتی نیز گزینه های غیر معمولی نیستند. از آنجا که معمولاً کاربرد موتورهای پر توان در صنایع بزرگی همچون نفت و گاز و پتروشیمی است، حفاظت های ضد انفجار معمولاً در بسیاری از محیط های کاربری این موتورها مورد نیاز خواهد بود. البته کاربردهایی همچون تلمبه خانه های آب و صنایع فولادی هستند که با وجود بالا بودن توان مورد نیاز، حفاظت ضد انفجار در آنها مورد نیاز نیست.

گروه صنعتی نیروژن افتخار این را دارد که میتواند به صنایع بزرگ کشور در تأمین این نوع الکتروموتورهای بزرگ و پرتوان یاری رساند.