الکتروموتور تک فاز صنعتی:

با آنکه الکتروموتورهای مورد استفاده در صنعت عموماً سه فاز هستند، اما مصارف محدودی هستند که در آنها الکتروموتورهای تک فاز صنعتی نیز مورد بهره برداری قرار می گیرند که بعضی بالابرها و پرس های کارگاهی از آن جمله هستند. در همۀ الکتروموتورهای تک فاز، یک خازن برای اصلاح ضریب توان به صورت نصب شده روی موتور وجود دارد امّا موتورهای تک فازی که به گشتاور راه اندازی بالاتری نیاز دارند معمولاً از خازن دیگری به عنوان خازن راه انداز مورد بهره برداری قرار میگیرد که به وسیلۀ کلاچ با دور گرفتن موتور از مدار خارج میشود. نمونه های پر مصرف الکتروموتورهای تکفاز صنعتی در وبسایت گروه صنعتی نیروژن از برندهای مطرح و با کیفیت قابل خرید و سفارشگذاری هستند.