الکتروموتور:

الکتروموتور یا موتور الکتریکی واژه ای نام آشنا است که نه تنها کمتر کسی را می توان یافت که نام آن را نشنیده باشد که حتّی اگر بتوان چنین کسی را یافت، به احتمال زیاد آن شخص در طول زندگی از تجهیزی  که داخل آن الکتروموتور وجود داشته استفاده کرده است.

الکتروموتور وسیله ای کارامد برای تبدیل نیروی الکتریکی به مکانیکی است. نیروی مکانیکی خروجی غالباً به صورت چرخش یا دوران و در بعضی موارد خاص به صورت حرکت رفت و برگشتی است.

الکتروموتورها بر اساس شکل جریان ورودی به دو دست اصلی AC و DC تقسیم می شوند. هر کدام از این دو دسته چندین زیر دسته دارند که مصارف خاص خود را دارد. پرکاربردترین نوع الکتروموتور در صنعت، موتور آسنکرون القایی است که با جریان متناوب یا AC کار می کند.

به همین دلیل در این سایت تقسیم بندی اصلی روی اینگونه الکتروموتور و در سه سرعت پر کاربرد صورت گرفته است اما باقی الکتروموتورها که هر کدام مصارف خاص خود را دارند نیز در این وبسایت قابل سفارشگذاری هستند.

برای انتخاب صحیح الکتروموتور نیاز به یک آشنایی اوّلیه با مشخّصات اصلی و اطّلاعات مندرج روی پلاک موتور یا Nameplate وجود دارد که تلاش شده در این صفحه اطّلاعات مقدّماتی مورد نیاز برای بازدید کنندۀ عزیز فراهم گردد.

ما خود را موظّف می دانیم که خرید آنلاین را برای کاربران عزیز تسهیل و لذّتبخش نماییم.