الکتروموتور DC:

با آنکه موتورهای DC یا جریان مستقیم اوّلین نسل از الکتروموتورهای ساخت بشر هستند و با پیشرفت دانش و تکنولوژی امکان ساخت الکتروموتورهای AC یا جریان متناوب که هزینۀ ساخت و نگهداری پایینتری دارند فراهم آمده است، امّا گشتاور راه‌اندازی بالا و قابل تغییر و امکان کنترل سرعت ساده در موتورهای DC باعث شده است که آنها به گزینه هایی غیر قابل حذف در مصارف و صنایع خاص بدل شوند.

هنوز بخش عمدۀ موتورهای مورد استفاده در حمل و نقل ریلی که به Traction موسوم است را موتورهای DC تشکیل می دهند.

مشکل اصلی در ارتباط با موتورهای DC، هزینۀ بالای ساخت آنهاست. برای استفاده از جریان مستقیم به عنوان جریان چرخانندۀ روتور لازم است که جهت جریان و در واقع میدان مغناطیسی به شکل پیاپی تغییر کند تا دو قطب غیر همنام که در مقابل هم قرار گرفته اند همدیگر را به مدّت طولانی جذب نکنند و باعث توقّف چرخش روتور نشوند. به این تغییر جهت جریان و میدان در زمان ها و فازهای از پیش برنامه ریزی شده کوموتاسیون می گویند. در طرّاحی کلاسیک ماشینهای دوّار DC، کوموتاسیون به کمک قطعۀ مکانیکی کوموتاتور و براش یا ذغال انجام می گرفت که هم استهلاک بالایی داشت و هم باعث ایجاد جرقّه و تلفات بالا می شد. نیاز به سیم پیچی دقیق روتور نیز عاملی در افزایش قیمت تمام شدۀ این نوع ماشین الکتریکی بود. امروزه پیشرفت دانش و تکنولوژی امکان جایگزینی کوموتاتور و براش ها را با کنترل کنندۀ الکترونیکی فراهم آورده است که به نام موتورهای براشلس (Brushless DC Motors) شناخته می شوند.

استفاده از آلیاژهای خاص و پیشرفته در ساخت آهنربا که امکان ایجاد میدان های مغناطیس دائم قوی و حفظ خواص مغناطیسی در درازمدّت را دارند، راه را به سوی جایگزینی سیم پیچ استاتور و در طرح های پیشرفته تر، سیم پیچ روتور با آهنربای دائم باز کرده است. این پیشرفت ها علاوه بر اینکه امکان دسترسی به بازده های بالا را فراهم آورده است، به کنترلپذیری بسیار بالای اینگونه موتورها نیز کمک شایانی کرده است.

به دلیل خاص بودن اینگونه موتورها، می توانید پس از ارزیابی دقیق نیاز و تشخیص مدلهای مناسب، در نیروژن موتور مورد نظر خود را برای تهیه سفارش گذاری کنید.