الکتروموتور کولری:

الکتروموتور یا همان موتور کولری از انواع الکتروموتور تکفاز با سیم پیچ تحریک است که در صفحۀ الکتروموتور تکفاز معرّفی شد. البته در الکتروموتور یا به قول مصطلح دینام کولر از دو سیم پیچ با تعداد قطب متفاوت استفاده شده است و بنابراین دینام کولر زیر دستۀ الکتروموتورهای چند سرعته نیز هست. اما ار آنجا که این نوع الکتروموتورها چندان صنعتی نیستند در صفحۀ الکتروموتورهای چند سرعته سخنی از آنها در میان نیست. در نیروژن امکان خرید آنلاین الکتروموتورهای کولری از سازنده های مطرح و معتبر ایرانی همچون موتوژن و الکتروژن فراهم است.