گیربکس هلیکال:

یکی از پرمصرف ترین گیربکس هـای صنعتی گیربکس هلیکال یا دارای چرخ دندۀ مارپیچ است. این گیربکس هـا از تعدادی زوج دنده تشکیل شده که داخل یک پوسته قرار گرفته اند و در دو طرف محورهای چرخ دنده ها نیز یاتاقان های غلتشی قرار دارد. در مرکز این گیربکس ها چرخ دنده هایی به صورت مارپیچ (هلیکال) و در اطاف آنها چرخ دنده های ساده (مستقیم) قرار گرفته است.

در این گیربکس هـا به دلیل زاویـۀ مـورب دنده های هلیکال، در هر لحظه بیش از یک دنده از هر چـرخ دنده در انتقال نیرو درگیر است و این امر موجب کاهش استهلاک دنده ها و وارد آمدن فشار کمتری به آنها می شود. در این گیربکس ها معمولاً محور خروجی موازی با محور الکتروموتور قرار دارد و قطر شافت متناسب با توان خروجی در سایزهای استاندارد تولید میشود اما بنا بر نیاز امکان عمود ساختن محور خروجی نسبت به ورودی وجود دارد. بـا توجه به نوع کاربری ، این گیربکس هـا به صورت پایه دار ، فلانج دار و پایه و فلانج قابل تولید هستند. جنس پوسته این گیربکس ها معمولا از چدن یا فولاد است شافت ها فولادی هستند و یاتاقان آنها معمولا غلطشی است.