گیربکس حلزونی:

گیربکس های حلزونی که در انگلیسی بیشتر به Worm Gear شناخته میشوند از دو قسمت مارپیچ و دنده تشکیل شده‌اند که معمولاً قسمت مارپیچ از جنس فولاد و قسمت دنده از جنس برنز ساخته شده است. زاویۀ خروجی گیربکس های حلزونی نسبت به شفت مارپیچ ۹۰ درجه است و به همین دلیل این گیربکس را به نام گیربکس ۹۰ درجه نیز می‌شناسند. این گیربکس ها نسبتهای تبدیل بسیار بالا مثلاً ۵۰۰ به ۱ را عملی میسازند که در دیگر انواع گیربکس ها دست نیافتنی است. از دیگر مزایای مهم این گیربکسها یکطرفه بودن مسیر انتقال چرخش از مارپیچ به چرخدنده است و چرخدنده به هیچ وجه نمیتواند باعث چرخیدن شفت مارپیچ شود. در ایران گیربکس دیگری که در واقع گیربکس مخروطی است را نیز به دلیل زاویۀ ۹۰ درجۀ محور شفت ورودی و محور انتقال نیروی خروجی به همین نام حلزونی میشناسند اما باید توجّه داشت که یکطرفه بودن چرخش که تنها شفت ورودی میتواند باعث چرخش چرخدندۀ خروجی شود در مورد این نوع گیربکس صدق نمیکند اما در عوض کارکرد نرم و کم چالش این نوع گیربکس ها آنها را به پرکاربردترین گیربکس ها در ایران بدل ساخته است.

گیربکس های حلزونی به دلیل دارا بودن ویژگیهای یاد شده، تعدادی از کاربردها را در انحصار خود در آورده اند. بیش از همه کاربردهایی که تفاون نسبت دور خروجی و ورودی زیاد است و نمیتوان از چند گیربکس به صورت پشت سر هم استفاده کرد. دیگر در کاربردهایی که دو محور ورود و خروج گیربکس به هر دلیلی نمی توانند در یک راستا قرار بگیرند.

گروه صنعتی نیروژن محلّی است که میتوانید گیربکس های مورد نظر خود را از برندهای برتر سفارشگذاری کنید.