موتور گیرلس آسانسور

اتاق آسانسور بخشی از سازۀ فوقانی ساختمان ها را به خود اختصاص میدهد که در بعضی کاربردها این اشغال فضا مطلوب نیست و گاه امکان تخصیص بخشی از سازه به این کاربرد وجود ندارد. در چنین شرایطی استفاده از آسانسورهای هیردولیکی و موتورهای گیرلس که مستقیم بر روی کابین نصب میگردند به عنوان راهکار شناخته میشوند.

موتورهای گیرلس که نسبت به جکهای هیدرولیکی راهکاری نوینتر محسوب میگردند علاوه بر داشتن مزیت امکان کاربرد در سازه های بلند مرتبه که در آسانسورهای هیدرولیکی مقدور نیست، امکان دستیابی به سرعتهای بالاتر و کنترل دقیق گشتاور و سرعت را فراهم میکنند.

مزیت مهم دیگری که این تجهیزات را متمایز میکند راندمانهای بالاتر و نیاز به نگهداری و تعمیرات کمتر است. البته قیمت این نوع موتورها از موتور گیربکسهای معمولی بالاتر است و باید در برآورد هزینه های پروژه به این امر توجّه کرد.

گروه صنعتی نیروژن آمادۀ دریافت سفارشات خریداران محترم در ارتباط با موتورهای گیرلس آسانسور از سازندگان مطرح میباشد.