الکتروموتور ۳ فاز القایی ۲ پل:

الکتروموتورهای القایی سه فاز القایی به دو دسته روتور سیم پیچی شده و روتور قفس سنجابی تقسیم میشوند و در این بخش تنها روتورهای قفس سنجابی قرار گرفته اند. روتورهای سیم پیچی شده نیز در نیروژن در زیر گروه الکتروموتورهای خاص امکان سفارشگذاری دارند.

محدوده سرعت چرخش آسنکرون الکتروموتورهای سه فاز ۲ پل در فرکانس ۵۰ هرتز با توجه به لغزش در الکتروموتور آسنکرون از ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه می باشد.