سایر موتورهای DC

علاوه بر موتورهای Traction که در کشنده های حمل و نقل ریلی کاربرد دارند، موتورهای یونیورسال، موتورهای براشلس و از این دست موارد موتورهایی هستند که در زیر گروه موتورهای DC در وبسایت نیروژن در صورت داشتن شرایط ذکر شده در صفحۀ پرسش های مربوط به خرید امکان سفارشگزاری دارند.