الکتروموتور ضربه یا ویبره:

الکتروموتورهای ویبره یا ضربه برای ایجاد تکانهای سریع و منظم در مواد مورد نظر به منظور خارج کردن گاز، جدا کردن آب یا جداسازی مواد با چگالی ها یا دانه بندی های مختلف یا فشرده سازی ساخته شده اند. ویبراتور یا لرزاننده میتواند در داخل مواد قرار گیرد یا از بیرون محفظۀ قرارگیری مواد را تحت لرزش یا ارتعاش در آورد. موتورهای ویبره قابل عرضه در نیروژن موتورهای ویبره بیرونی هستند که با اتّصال به دیواره، تکانهای مورد نظر را به صورت غیر مستقیم به مواد منتقل می گردانند. در وبسایت نیروژن میتوانید موتورهای ویبره از برندهای مطرح همچون Italvibras، Oli، OMB و K-emp سفارش گذاری فرمایید.