الکتروموتور سه فاز صنعتی

الکتروموتورهای همه منظوره یا عمومی (General Purpose electric motors)

از آنجا که الکتروموتورها اصلی ترین نقش را در تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی بازی می کنند، کاربرد آنها بسیار گسترده و متنوع است. قسمت اعظم این کاربرد در مصارف عمومی با استانداردهای عادی و بدون نیاز به تأمین الزامات ایمنی برای شرایط خاص است. در این شرایط الکتروموتور همه منظوره یا الکتروموتور صنعتی میتواند به خوبی پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان باشد. مزیت اصلی این نوع الکتروموتورها مصرف گستردۀ آنها و به تبع آن، قیمت مناسبتر آنها است. قطعات یدکی و مصرفی برای این الکتروموتور ها راحت تر پیدا می شود و قیمت مناسب تری دارند.

در صفحه راهنمای انتخاب الکتروموتور به سرعتِ گردش الکتروموتور به عنوان یکی از ویژگی های پایه ای برای انتخاب الکتروموتور اشاره شد. در این بخش سه سرعت معمول در فرکانس ۵۰ هرتز که متناسب با تعداد ۲، ۴ و ۶ قطب هستند به عنوان تقسیم بندی اصلی الکتروموتور ها مورد استفاده قرا گرفته است.

در وبسایت نیروژن امکان خرید آنلاین الکتروموتورهای سه فاز القایی و همینطور سفارشگزاری الکتروموتورهای غیر موجود فراهم است.

تقسیم بندی انجام شده بر اساس سرعت گردش نامی روتور به شرح ذیل است: